Blog search

Archives

Tags

European Midwinter Birdmonitoring in Agras-Vrita-Nisi wetland

Last week we had an opportunity to participate on the European Midwinter Bird Monitoring. In Tuesday we were in two points for do the bird monitoring. “Taverna” and “Theater”. In this lasts places we saw a lot of birds. In Wednesday we had three places for do the bird monitoring: “Springs”, “Marmara” and “Info Center”. In the Info Center place we had a lot of fortune: a Fulica atra was, blocked in the ice and a Circus aeruginosus stayed near the body for eat. It was a good opportunity to observe this specie without flying.
With the time and some practice, we start to know the species better and the observations are more faster. During the bird monitoring, we stay on the points during one hour and we observe in different strategic places for have the better overview of the birds.
In the point “Springs”: There is a little part of the wetland, where we can see a lot different birds if we do not scare them. It’s the place where you must be quiet because we are very close to the species. This is the place where the water come from the underground mountains and go to the wetland. Around this little piece of water, we can see a lot of duck species.
Marmara: Now, it’s the place where it’s difficult to find some species because we have a lot of things to observe. In Marmara, we can see the big part of the wet meadows . Usually we see some raptures and herons.
Theater: It’s the place where we observe better. We must separate the lake in two part because it’s better for the observation (One in front of us and the other more far away). It’s a place in higher ground, it’s better for the observation.
Taverna: Is the place near the restaurant and we can see a good part of the lake (and we can drink coffee). It’s in this part of the wetland where we can see the most of Fulica atra, and it’s difficult to find the others species with one or two thousand of this specie. And if you are lucky, you can see the Aythya nyroca, a specie very rare in the Europe.
Info Center: It’s little part of the wetland near the working place, we don’t see a lot of species, but we observe sometimes very interesting species (Circus aeruginosus, Anas clypeata …)
17/01/12
Theater :
Part 1:
Aythya nyroca 10
Aythya ferina 16
Fulica atra 382
Tachybaptus ruficollis 192
Pelicanus crispus 4
Cygnus olor 1
Circus aeruginosus 2
Phalacrocorax pygmeus 11
Phalacrocorax carbo 2
Larus cachinnans 2
Buteo buteo 1

Part 2 :

Aythya nyroca 22
Pelicanus crispus 6
Cygnus olor 3
Phalacrocorax pygmeus 1
Pelicanus onocrotalus 1
Aythya fuligula 3
Larus cachinnans 2
Fulica atra 970
Aythya ferina 50
Tachybaptus ruficollis 94
Aythya platyrinchos 5
Circus aeruginosus 1

Taverna

Podiceps cristatus 2
Anas clypeata 7
Aythya nyroca 6
Anas strepera 11
Aythya fuligula 11
Anas crecca 14
Fulica atra 1200
Phalacrocorax carbo 21
Pelicanus crispus 3
Phalacrocorax pygmeus 1
Tachybaptus ruficollis 45
Circus aeruginosus 3
Upupa epops 1
Cygnus olor 2
Aythya ferina 35

18/01/12

Springs

Fulica atra 119
Tachybaptus ruficollis 28
Aythya ferina 9
Anas crecca 9
Phalacrocorax pygmeus 7
Circus aeruginosus 2
Gallinula chloropus 1
Anas platyrinchos 7
Anas strepera 5
Buteo buteo 1
Aythya nyroca 1

Marmara

Buteo buteo 3
Tachybaptus ruficolis 6
Anas platyrinchos 2
Egretta garzetta 1
Circus aeruginosus 3
Fulica atra 2

Info Center

Anas platyrynchos 17
Aythya ferina 5
Fulica atra 6
Tachybaptus ruficollis 11
Cygnus olor 5
Circus aeruginosus 1
Phalacrocorax pygmeus 1
Anas clypeata 2
Gallinula chloropus 1

And ofcourse we observed the species from the car during the travel between monitoring places and we saw these species:
Buteo buteo 5
Ardea cinerea 1

Eno and Pierre

Sellel nädalal oli meil võimalus osaleda Euroopa Kesktalve Linnuseirel. Teisipäeval oli meil kaks asukohta, kus oli vaja teha linnuseiret: “Taverna” ja “Theater”. Nendes punktides nägime me palju linde.
Kolmapäeval oli meil kolm asukohta linnuseireks: “Springs”, “Marmara” ja “Info center”. Vaatepunktis “Info center” oli meil palju õnne ja õnnestus näha, kuidas Circus aeruginosus sõi lindu Fulica atra. Tavaliselt näeme seda lindu ainult lendamas.
Muutume linnuseires järjest osavamaks. Ladina keelsed nimed jäävad meelde paremini ja loomulikult lindude äratundmine on palju kiirem. Tavaliselt viibime 30 minutit igas seirepunktis, kuid seekord tegime erandi ja viibisime igas seirepunktis 1 tund. Seirepunktide kirjeldus on järgmine:

“Springs”- piirkond, kuhu saabub mägedest tulev vesi. Avavett on vähe, kuid võib kohata palju erinevaid linnuliike, eriti erinevaid parte. Samas väga raske piirkond linnuseireks, kuna peame olema väga lähedal lindudele ja need kipuvad põgenema.
“Marmara”- Selles piirkonnas on väga hea ülevaade märgalast, kuid raske on linde leida, kuna peidavad end pilliroos ja kõrges rohus. Tavaliselt kohtame seal haigruid ja kotkaid.
“Theater”- linnuseireks väga hea piirkond. Asub kõrgemal ja on hea ülevaade erinevatest liikidest. Tavaliselt jaotame avavee seal kaheks, et oleks lihtsam linde loendada.
“Taverna”- Seal kohtame me palju linnuliike ja lindu Fulica atra, võib seal kohata tuhandeid, mis teeb kohutavalt raskeks loendamise ja teiste liikide äratundmise. Selles piirkonnas võib ka üsna tihti kohata lindu Aythya nyroca, kes on väga haruldane terves euroopas.
“Info center”- See seirepunkt asub meie töökoha (infopunkt turistidele) läheduses. Seal kohtame tavaliselt vähe liike, kuid võib leiduda huvitavaid linde nagu Circus aeruginosus, Anas clypeata.

Eno and Pierre

Write a comment