Blog search

Archives

Tags

Activity with children called Unstructured Areas

In 03.4.12 We were in Edessa for an activity with children called «Unstructured Areas». First we shared the childrens in different groups by giving them cards which had written on different bird names and their calls. They had to find eachother by making these bird voices- it was so funny to see them running around and making sounds and movements similar to the birds. Later when all children had found their groups they were given an assignment in the park. Children had to walk around and write down what they saw in the park. For example what was the condition of the park, did they find any garbage and what kind of a garbage. Also what trees they saw, bushes, how noisy was the park and was there any water and many other things. After this assignment all the groups got their bird houses and they wrote their team name on it and also they had to find a suitable tree for the bird houses and we helped to attach these to the trees. There were 2 big groups, totally 62 children in the age of 10. With the first group we were in Edessa park called 25 of March and with the second group in the waterfalls park.
It was a great day, with lots of fun and with environmental education for the children.

03.4.12 osalesime lastele mõeldud projektis Edessas. Kohale tuli 62 last vanuses 10. Lapsed jagati kahte suuremasse gruppi, kus ühe grupiga tegelesime pargis nimega „25. Märts“ ja teisega pargis „Waterfalls“.
Alustuseks sai lapsed jagatud meeskondadessse, see protsess toimus nii, et sai neile jagatud paberilipikud, kuhu oli peale kirjutatud linnunimed ja nende laulu imiteermiseks mõeldud sõnad. Lapsed pidid leidma nende meeskonnakaaslased imiteerides linnulaulu- igal meeskonnal oma linnulaul. Oli päris naljakas vaadata, kuidas segaduses lapsed jooksid ringi, et oma meeskonnakaaslasi leida tehes linnulaulu järele. Kui meeskonnad olid koos sai jagatud neile ülesanne, kus nad pidid jalutama pargis ringi ja märkima paberile mida nad nägid enda ümbruses. Näiteks mis konditsioonis on park- kas seal leidus prügi ja missugust, samuti mis puid ja põõsaid nad nägid ning palju muud. Kui nende ülesanne oli täidetud sai iga meeskond linnumaja kuhu nad kirjutasid peale oma meeskonnanime ja nad pidid leidma sobiva puu oma linnumaja jaoks, mille meie aitasime hiljem kinnitada puu külge.
Selleks tegevuseks oli väga ilus päev ja oli tore vaadata, et lastele oli see huvitav ja samuti väga õpetlik keskkonna alal.

ENO